Skolattacken i Trollhättan - ny rapport från Demicom

Fre 23 sep 2016 14:21

I en ny forskningsrapport från Demiccom undersöks hur kriskommunikationen i samband med skolattacken i Trollhättan fungerade. Man genomför också en analys av den efterföljande offentliga debatten kring beredskapen inför den här typen av händelser.

Mediebevakning

Skolattacken var en händelse som rönte stor uppmärksamhet från lokala, nationella och internationella medier. Medietrycket var intensivt redan från första stund, något som utgjorde en stor utmaning för myndigheternas kriskommunikationsarbete. Detta försvårades ytterligare av den chock och den oklara lägesbild som präglade den första timmen efter attacken.

I studien finns ett särskilt fokus på myndigheternas budskap och kommunikativa strategier på olika plattformar/kanaler och på mediebevakningen av händelsen och dess koppling till sociala medier.

Ladda ner eller läs rapporten som författades av Karl-Arvid Färm, Lena Jendel och Lars Nord.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-12-15