Skolattacken i Trollhättan - ny rapport från Demicom

Spara favorit 23 sep september 2016

I en ny forskningsrapport från Demiccom undersöks hur kriskommunikationen i samband med skolattacken i Trollhättan fungerade. Man genomför också en analys av den efterföljande offentliga debatten kring beredskapen inför den här typen av händelser.

Skolattacken var en händelse som rönte stor uppmärksamhet från lokala, nationella och internationella medier. Medietrycket var intensivt redan från första stund, något som utgjorde en stor utmaning för myndigheternas kriskommunikationsarbete. Detta försvårades ytterligare av den chock och den oklara lägesbild som präglade den första timmen efter attacken.

I studien finns ett särskilt fokus på myndigheternas budskap och kommunikativa strategier på olika plattformar/kanaler och på mediebevakningen av händelsen och dess koppling till sociala medier.

Ladda ner eller läs rapportenLyssna som författades av Karl-Arvid Färm, Lena Jendel och Lars Nord.


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.