USA-samarbete om effektiv kriskommunikation

Fre 16 jun 2017 09:08
Nord
Forskningsledarna Lars Nord, DEMICOM och Brooke Liu Fischer, University of Maryland, bekräftar det nya samarbetet vid ett möte på svenska ambassaden i Washington DC.

DEMICOM kommer under 2017-2018 att samarbeta med en amerikansk forskargrupp från University of Maryland kring olika delstudier av kriskommunikation och digitala medier. Studierna omfattar bland annat sociala mediers och nyhetsmediers roller vid krishändelser, visuell kommunikation och ledarskap i krissituationer.

Samarbetet genomförs inom ramen för ett bilateralt avtal om forskningssamarbete som finns mellan Department of Homeland Security och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-06-16