Docentföreläsning med Marie Grusell - Sociala medier, politikens viktigaste arena?

Tor 07 sep 2017 09:13

Marie Grusell är universitetslektor vid Göteborgs universitet, men har de senaste åren varit nära knuten till Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM där hon huvudsakligen forskat kring sociala mediers roll i politisk kommunikation och de politiska partiernas strategiska kommunikation i samband med valrörelser.

Hennes doktorsavhandling från 2008 handlar om allmänhetens attityder till reklam. Marie Grusell förekommer flitigt i medierna som kommentator och expert på frågor som rör sociala mediers roll i samhället. Marie Grusell kommer som docent vid DEMICOM att fungera som forskningsledare i kommande projekt kring valrörelsen 2018.

Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Lokal: C 312
Måndag 18 september, kl. 13.00 – 14.00


För mer upplysningar om föreläsningen kontakta:

Lars Nord, centrumledare, DEMICOM
Tfn: 070-550 93 33
E-post: lars.nord@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-09-12