Ingela Bäckström har utnämnts till professor

Spara favorit 11 jan januari 2018

DEMICOM gratulerar Ingela Bäckström som nyligen utnämnts till professor i kvalitetsteknik.

Ingela Bäckström har sin hemvist på avdelningen för kvalitetsteknik och är knuten till DEMICOM. Ett av de projekt hon arbetar med just nu syftar till att att skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

Läs mer om Ingela och hennes forskning

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.