Krisforskaren Brooke Fisher Liu föreläste om kriskommunikation och sociala medier

Spara favorit 19 nov november 2018
På bilden från vänster: Lars Nord och Catrin Johansson från DEMICOM,  Brooke Fisher Liu från University of Maryland samt Henrik Olinder, MSB.

I början på november gästades DEMICOM av Associate Professor Brooke Fisher Liu från University of Maryland, USA. I samband med besöket hölls en uppskattad föreläsning om kriskommunikation och sociala medier.

Brooke Fisher Liu leder den amerikanska forskargrupp som samarbetar med DEMICOM i projektet ”Changing crises, changing media” och som finansieras av Departement of Homeland Security och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.