KIX – en lyckad produkt av satsningen Forskningsdriven innovation

Tis 18 dec 2018 13:09

För tre år sedan, under hösten 2015, utlyste Mittuniversitetet 4 miljoner kronor för nyttiggörande av forskning. KIX, ett digitalt kommunikationsindex, var ett av de forskningsprojekt som fick ta del av medlen. Nu är verktyget moget att tas i bruk av världen utanför universitetet.

Christina Grandien, Catrin Johansson, Kicki Strandh
Christina Grandien, Catrin Johansson, Kicki Strandh

Totalt 22 olika forskningsprojekt var 2015 intresserade av att ta del av den nya metoden för nyttiggörande, som gick ut på att överlåta ansvaret för nyttiggörandeprocessen till Mittuniversitetets holdingbolag, MIUN Holding AB. På så sätt kunde forskarna göra det de var bäst på – att forska. Av dessa 22 valdes sju projekt ut, de som bedömdes bidra till störst nytta och värde och samtidigt ha störst potential att lägga grunden till nya innovationer. Ett av de projekt som fick ta del av kakan var KIX.
— Jag tror att vi låg ganska bra till eftersom vi var samhällsvetare. Ofta är det ju vanligare med tekniska innovationer, så vi stod nog ut lite från mängden, säger Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation.

Tillsammans med Christina Grandien, som forskar om strategisk kommunikation, samt Kicki Strandh, kommunikationschef, hade hon fått idén om att göra ett digitalt index för kommunikation för att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin kommunikation. När KIX så blev beviljat 750 000 kronor från projektet Forskningsdriven innovation kunde de förverkliga idén.
— Vi startade ett forskningsprojekt för att utveckla ett index tillsammans med 11 olika organisationer, men efter att vi teoretiskt hade testat olika områden hade pengarna tagit slut, och vi ville gärna fortsätta kvantitativt för att validera metoden, säger Catrin Johansson.

Sju av de elva organisationerna tackade genast ja till att fortsätta och betalade själva för den kvantitativa undersökningen av indexet. Nu har projektet landat i ett konkret verktyg som företag och organisationer kan använda sig av för att lära sig mer om sin kommunikation och hur de kan förbättra den, berättar hon.
— Vi mäter fem olika områden – förståelse, funktion, organisation, kompetens och klimat. För att få ett indexvärde på ett område undersöker vi via enkät och ger sedan förslag på hur man kan förbättra sig samt ser vilka områden man kan utveckla.

Även om verktyget ännu inte har marknadsförts har de märkt att det finns ett stort intresse. Det är vanligt att organisationer har bra förståelse för att kommunikation är viktigt, men de har brister inom området funktion och behöver därför hjälp med att utveckla områden där de är svagare, exempelvis kommunikationsstöd till chefer, menar Catrin Johansson.
— Nu söker vi efter organisationer som vill testa första betaversionen. Vi drivs alla tre av att forskning ska göra nytta i praktiken. Det är kul att hjälpa till med att göra skillnad, säger hon.

De övriga sex projekt som fick ta del av medel från satsningen Forskningsdriven innovation var:

  • Flexibel process för att plasticera olika cellulosamaterial
  • Grafen +++
  • Optimering av skridskoskenan
  • Digitala gemensamma minnen– Info SYS
  • En ny metod för utvärdering av demokratiska innovationer
  • SMPD, strukturerad metod för upphandling

Läs mer om Forskningsdriven innovation 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-12-18