Nyttan med kommunikativt ledarskap

Mån 17 dec 2018 10:30

I forskningsprojektet Communicative Leadership Development undersöker forskare från DEMICOM vilka effekter utbildningar i kommunikativt ledarskap har för stora internationella bolag.

Catrin Johansson

Professor Catrin Johansson och doktoranden Sandra Bergman kom nyligen hem från en resa till fabriken New River Valley i Dublin, Virginia i USA, där Volvo GTO tillverkar alla de Volvolastbilar som säljs i Nordamerika. Syftet var att samla data till forskningsprojektet med intervjuer och observationer där chefernas kommunikation studerades både i mötessituationen och i arbetsvardagen. Även medarbetarnas syn på kommunikativt ledarskap studeras genom enkäter och intervjuer.

- Volvo är en internationell koncern som satsar på kommunikativt ledarskap, något jag tror är ett framgångsrecept, säger Catrin Johansson. Ledningen inom Volvo GTO har tillsammans med kommunikatörerna skapat utbildningar för chefer på alla nivåer och i alla länder för att den kommunikativa kompetensen ska genomsyra kulturen inom alla delar i företaget.

Projektet är nu i den fas där man samlar in data från Volvos anläggningar i Umeå, Göteborg, Gent (Belgien), Dublin (USA) och Curitiba (Brasilien) för att skapa en bild av nuläget. Därefter börjar analysen för att se vilka effekter satsningen på kommunikativt ledarskap ger i organisationen. Resultat från projektet förväntas vara publicerade 2020.

I forskningsprojektet ingår
- Catrin Johansson, professor, medie- och kommunikationsvetenskap
- Solange Hamrin, Universitetslektor, medie- och kommunikationsvetenskap
- Sandra Bergman, doktorand, medie- och kommunikationsvetenskap
- Ingela Bäckström, professor, kvalitetsteknik
- Pernilla Ingelsson, docent, kvalitetsteknik
- Elizabeth van Oort, masterstudent, Universiteit de Twente, Holland
- J. Kevin Barge, Professor, Texas A&M University, USA

Läs mer om projektet


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-09-29