Hur påverkas lokala valrörelser av det nya medielandskapet?

Tor 19 apr 2018 08:19

Att medielandskapet under senare tid varit under stark förändring vet de flesta, men hur påverkar det demokratin och de lokala valrörelserna? Det ska DEMICOM undersöka tillsammans med Södertörns högskola och Lindholmen Science park i ett nytt forskningsprojekt.

Valrörelse Valaffischer

Medielandskapet förändras ständigt. Lokala redaktioner läggs ner och nya, hyperlokala medier startar när vacuum uppstår. Sociala medier, med Facebook i täten, gör sitt intåg som nyhetsförmedlare med alla dess problem och möjligheter.

Hur påverkar dessa förändringar de lokala och regionala valrörelserna? Ingen vet egentligen, för den senaste forskningen som utförts på området publicerades 2006, en tid när medielandskapet såg fundamentalt annorlunda ut.

– Medieutvecklingen ger väljarna enklare tillgång till information och dialog i fler kanaler. Samtidigt riskerar den mer fragmentiserade medieanvändningen vidga klyftor och minska den sociala sammanhållningen, säger Lars Nord.

I ett nytt forskningsprojekt kommer DEMICOMS professor Lars Nord tillsammans med Gunnar Nygren, professor vid Södertörns Högskola fördjupa sig i följande frågeställningar:

  • Hur har de traditionella mediernas bevakning förändrats?
  • Vilken betydelse har de nya hyperlokala medierna?
  • Vilka skillnader kan vi se mellan olika typer av kommuner/landsting/regioner?
  • Vad betyder sociala medier i relation till traditionella medier med professionell journalistik?
  • Hur relaterar traditionella medier till de sociala mediernas plattformar?
  • Var finner medborgarna sitt underlag för ställningstagandet i de lokala/regionala valen?

Det finns aktuell forskning som berör dessa frågor, men bara på nationell nivå. Senast man hade fokus på de lokala valrörelserna vara det just Lars Nord och Gunnar Nygren som 2006 granskade mediernas roll i de lokala och valrörelserna. Ett projekt som resulterade i boken Präktiga massmedier. 

– Forskning om mediernas roll i valrörelser har nästan uteslutande handlat om riksdagsvalet. Men även i de lokala och regionala valen har medierna en viktig roll – fast hur vet vi mycket lite om. De lokala valen blir allt viktigare i takt med att väljarna i större utsträckning röstar på olika partier i de olika valen och lokala stridsfrågor förändrar maktförhållanden i kommuner och landsting. Frågan är vilken roll medierna har i detta och hur aktiva medierna är i sin granskning och i vilken grad de mest är språkrör för de etablerade partierna, säger Gunnar Nygren, professor vid Södertörns Högskola.

Forskningsprojektet startar i maj 2018 finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse i Karlstad.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-04-19