Ny rapport: Fyra terrordåd, fyra mediebilder

Tor 05 apr 2018 13:29

Svenska nyhetsmedier bevakar terrordåd på ungefär samma sätt, oavsett om dåden sker i Sverige eller i andra länder i Europa. Det visar en nypublicerad rapport från DEMICOM där man granskat drygt 2700 artiklar och videoinslag om dåden i Paris och Köpenhamn 2015 samt Stockholm 2017.

I rapporten "Fyra terrordåd, fyra mediebilder - En studie av svenska mediers bevakning av attackerna i Paris och Köpenhamn 2015 samt i Stockholm 2017" har professor Lars Nord, Karl-Arvid Färm och Lena Jendel granskat svensk medierapportering från fyra terrordåd. Slutsatsen som drogs var att bevakningen av terrordåden var likartad, oavsett om det gällde en händelse i Sverige eller i ett annat land. Den skillnad man kunde se var att bevakningen av det svenska terrordådet var mer omfattande, samt att det fanns inslag av nationell samling och uppslutning i rapporteringen.

Läs eller ladda ner rapporten i sin helhet


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-22