Kajsa Falasca får Kungliga Skytteanska Samfundets pris

Tis 05 jun 2018 10:46

Kungliga Skytteanska samfundet delar varje år ut ett pris till yngre, välförtjänta forskare på Mittuniversitetet. Årets pristagare är Kajsa Falasca och hon får priset för flitiga vetenskapliga publiceringar och för att ha etablerat sig som expert i sitt forskningsfält där bland annat SVT och SR hör till de som efterfrågar hennes kunskaper

Styrelsens motivering lyder i sin helhet:

” Kajsa Falasca (KF) är verksam vid forskningscentret Demicom. Hennes forskningsområden är politisk kommunikation i det moderna medielandskapet utifrån klassiska teorier. Hon leder vidare ett forskningsprojekt om lobbying där ämnesområdena politisk kommunikation och public relations möts i det nya forskningsområdet strategisk politisk kommunikation. KF antogs 2016 till Mittuniversitetets meriteringsprogram för framtida forskningsledare. Hon har på kort tid blivit en väl etablerad expert på politisk kommunikation i allmänhet och valkampanjer i synnerhet och anlitats både av SVT och Sveriges Radio. Hon har vidare anlitats som fackgranskare av manus insända till flera vetenskapliga tidskrifter samt av konferenspapers till International Communication Association (ICA).

Under de senaste fem åren har KF publicerat artiklar i sju fackligt granskade vetenskapliga tidskrifter och fått ytterligare en artikel accepterad för tryckning. Hon står som försteförfattare till två av dessa artiklar och som ensamförfattare till två. Hon har även fått två fackgranskade bokkapitel publicerade varav ett som ensamförfattare. KF har deltagit i många akademiska konferenser och har vid elva tillfällen presenterat papers på olika konferenser i Colombia, USA, Japan, Danmark, Puerto Rico och UK.”

Priset delas ut i samband med Mittuniversitetets akademiska högtid 12 oktober 2018. Prissumman är 40 000 kr.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-06-05