Ingela Wadbring ny centrumledare på DEMICOM

Fre 29 nov 2019 13:36

DEMICOM, ett av Mittuniversitetets äldsta forskningscentrum, har i 12 år letts av professor Lars Nord. Nu är det dags för ett skifte och professor Ingela Wadbring har nyligen tagit över rollen som centrumledare.

Ingela Wadbring

- Det ska bli väldigt spännande att börja ta tag i arbetet, säger Ingela Wadbring.  Det kommer att bli många möten med spännande människor framöver, så får vi se vad det kan komma ut ur dem.

Forskningen på DEMICOM fokuserar på demokrati och kommunikation i det digitala samhället och berör ämnen som journalistik, kriskommunikation, medieutveckling, organisationers kommunikation och politisk kommunikation. Ingela Wadbring är väl förtrogen med verksamheten som mångårig medarbetare. Hon har sedan 2011 varit professor vid DEMICOM, undantaget ett par år som föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet. Nu tillträder hon som centrumledare för forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet.

- Jag önskar att DEMICOM ska växa, säger Ingela. Vi har redan flera viktiga samarbeten både inom och utanför Mittuniversitetet, och jag hoppas att det kan utvecklas ytterligare. Med externa samarbeten växer möjligheterna att finansiera nya doktorander. Det skulle bli mer dynamiskt. En mix av äldre och yngre forskare är bra, man lär av varandra.

Kan man förvänta sig förändringar när det gäller forskningens inriktning med dig som ledare?

- Några radikala förändringar är inte att vänta. Under de år jag arbetat på Mittuniversitetet har jag arbetat nära Lars Nord och vi delar samma grundsyn på vad DEMICOM är och ska vara. Frågor som rör medier, demokrati och kommunikation är otroligt viktiga ur ett samhällsperspektiv, och det är de frågor som vi kommer att fortsätta arbeta med.

Vad ser du för möjligheter och svårigheter med uppdraget?

- Den största utmaningen för oss är finansieringen. Historiskt har vi var duktiga på att dra in externa medel, men som för många andra så går det i vågor. Just nu befinner vi oss i en dal, så 2020 kraftsamlar vi för just det. Sen handlar det mycket om att upprätthålla kvalitet. När senaste utvärderingen genomfördes så fick vi väldigt höga betyg, och vi strävar förstås efter att stanna kvar på samma nivå.

Vår största styrka är vårt fokus. Medier, kommunikation och demokrati har inte precis blivit mindre viktigt över tid, utan är frågor som ständigt är på agendan. Kommunikationens betydelse inom alla organisationer är ett ständigt aktuellt område, liksom vad som händer i medielandskapet när såväl den politiska som ekonomiska och sociala omvärlden förändras. Betydelsen av public service, konsekvenser av att mediernas traditionella intäkter försvinner utomlands och vad det innebär att vi har ”vita fläckar” där medier saknas är exempel på områden. Utgångspunkten i DEMICOMs arbete är i princip alltid ett demokratiperspektiv, och det känns viktigt att få vara med och driva detta vidare.

Du delar din tid mellan Sundsvall och Alingsås, hur får du det att fungera?

- Jag är på plats i Sundsvall en stor del av min tid. Mittuniversitetet är ju ett lärosäte som är van vid digitala möten, så jag både leder möten och deltar i möten på distans när det behövs. På det stora hela fungerar det bra, även om det förstås inte blir lika socialt trevligt som att vara på plats.

Den verksamhet som jag bedriver när jag inte är ”norrhemma” i Sundsvall utan ”söderhemma” i Alingsås är av helt annat slag, så det konkurrerar inte vare sig i fråga om tid eller fokus. Då arbetar jag med konsthantverk och skönlitterära projekt.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-07-14