Riksdagens konstitutionsutskott besökte DEMICOM

Spara favorit 19 nov november 2019

Mediernas villkor och den politiska kommunikationen förändras i snabb takt. För att få bättre kunskap om aktuell forskning i ämnet besökte riksdagens konstitutionsutskott forskningscentret DEMICOM.

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) besökte i veckan Västernorrland för att få bättre kunskap om regionen och lokala förutsättningar. Man besökte Länsstyrelsen, träffade kommunala företrädare men besökte också, på egen begäran, forskningscentret DEMICOM.

- KU ansvarar för demokratifrågor, yttrandefrihet, tryckfrihet och valfrågor i riksdagen, så för oss är det viktigt att öka vår kunskap, säger Karin Enström, konstitutionsutskottets ordförande. Vi sysslar med dessa frågor dagligdags så besöket på DEMICOM har ett stort värde för oss.

Ledamöterna från KU träffade fyra forskare som redogjorde för forskningsfronten i frågor som politiska partiers utveckling, politisk kommunikation och mediernas utveckling.

- Det är roligt att vår forskning om politisk kommunikation väcker intresse på den högsta politiska nivån, säger Lars Nord, forskningsledare på DEMICOM. Det är mycket värdefullt med den här typen av erfarenhetsutbyten mellan forskare och politiker.

Lars Nord, Ingela Wadbring, Niklas Bolin och Sofie Blombäck deltog från DEMICOMs sida. Även Mittuniversitetets rektor Anders Fällström fanns på plats för att orientera om Mittuniversitetet.

Karin Enström, ordförande i konstitutionsutskottet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.