Nytt forskningsprojekt om medlemmarna i partiernas ungdomsförbund

Fre 13 dec 2019 11:32

DEMICOMs Niklas Bolin, docent i statsvetenskap, har beviljats drygt 1,6 miljoner kronor för ett projekt med fokus på medlemmarna i partiernas ungdomsförbund. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Niklas Bolin

I projektet Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund kommer en enkätundersökning att genomföras med medlemmar i samtliga ungdomsförbund i syfte att ge ny kunskap om vem som blir medlem, varför unga blir medlemmar samt vad unga gör som medlemmar i politiska ungdomsförbund. Niklas Bolin kommer att genomföra projektet tillsammans med Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

– Vi är väldigt glada över att ha fått detta projekt beviljat. De politiska ungdomsförbunden är ett område som i det närmaste är outforskat. Givet deras viktiga roll såväl för partierna som för demokratin i stort är det centralt att vi ökar vår kunskap om dessa organisationer och dess medlemmar, säger Niklas Bolin

Länk till MUCF:s pressmeddelande.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-12-13