Bakom bilderna - Slutseminarium för Terje Lindblom

Spara favorit 8 apr april 2019

Torsdagen den 4:e april hölls slutseminariet innan disputationen för Terje Lindbloms avhandling ”Bakom Bilderna".

Avhandlingen handlar om bildjournalistikens och bildjournalisters profession i svenska dagtidningsfältet efter digitaliseringen och de ekonomiska förändringarna studerat utifrån Pierre Bourdieus teori och begrepp. Opponent som var Professor Jan Fredrik Hovden från universitetet i Bergen, Norge, talade mycket om Bourdieus teorier och begrepp och hade många intressanta ingångar till den fortsatta vägen framåt mot själva disputationen, som kommer ske vid ett senare datum i år.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.