Ny rapport: Ett stöd för demokratin

Fre 24 maj 2019 15:12
Vallokal Mostphotos

Syftet med studien var att kartlägga hur riksdagspartierna använde och förhöll sig till de särskilda medel som regeringen tilldelat riksdagspartierna inför valåret 2018. Det handlar om 30 miljoner kronor där syftet är att öka valdeltagandet i utpekade grupper i samhället där valdeltagandet traditionellt sett varit lågt. Författarna har fördjupat sig i bidragets betydelse för partiernas kampanjplanering,  prioriteringar  av kommunikationsinsatser samt  för  valdeltagandet.

Det finns en större samsyn än tidigare mellan partierna när det gäller vilka målgrupper som är viktiga att nå för att höja valdeltagandet, och vilka informationsinsatser som bör bekostas av de särskilda medlen. Partierna har i de flesta fall stöttat sina ungdomsförbund ekonomiskt för att de ska kunna kommunicera med unga i sociala medier,  kampanja och resa runt  till  gymnasieskolor. Överlag uppger partierna att de sociala medierna, framför allt den riktade annonseringen på plattformarna, hade större betydelse i valrörelsen 2018 än vid tidigare val. Intervjuer med partiföreträdare menat dock att det är svårt att mäta effekten av dessa särskilda informationsinsatser.

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-05-24