Euroflections: Unik analys visar att EU-valet uppfattas som ett nationellt val

Spara favorit 13 jun juni 2019

Torsdag 13 juni presenteras EU-valsrapporten Euroflections vid ett seminarium i Stockholm. Fler än 70 forskare verksamma vid ett 50-tal lärosäten runtom i Europa har samarbetat kring analyser och reflektioner. I rapporten slås bland annat fast att EU-valet inte kom att präglas av några europeiska valvindar.

− Den viktigaste övergripande slutsatsen är att valet till Europaparlamentet är att betrakta som 28 olika nationella val snarare än ett övergripande europeiskt val. Det blir tydligt när vi sammanställer de analyser och rapporter som våra forskarkollegor levererar. Partierna driver sina kampanjer på nationell nivå, vilka frågor som är viktiga varierar från land till land och trots att vissa partigrupper går starkare än andra märks inga egentliga europeiska valvindar, säger Niklas Bolin, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Idag, arton dagar efter EU-valet, publiceras rapporten Euroflections - Leading Academics on the European elections 2019 av forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet. Euroflections är en gratis, nedladdningsbar rapport där varje forskare bidrar med en analys eller reflektion som fokuserar på kampanjen, partierna, väljarna och medierna.

− Ett av skälen till den här satsningen är att bidra till att öka intresset och kunskapen kring EU. När det gäller årets val blir det tydligt att såväl partier som väljare uppfattar Europavalet som ytterligare ett nationellt val. Detta trots vissa försök till övernationella inslag som spitzenkandidatsystemet eller valmanifest på europeisk nivå, säger Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Samtidigt som rapporten släpps arrangerar Euroflections ett seminarium på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) i Stockholm, torsdag 13 juni kl 9.00.

− Vi kommer självklart att diskutera de analyser som forskarna bidragit med, men också fokusera på hur EU och det europeiska samarbetet kommer att utvecklas framledes, säger Niklas Bolin.

Rapporten är nu publicerad och finns att ladda ner fritt på euroflections.se där man också kan läsa mer om projektet.


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.