Riksdagspartiernas arbete under fyra valrörelser skildras i ny bok

Tis 22 feb. 2022 16:15

I den nya boken Politik är att vinna visar forskare vid DEMICOM hur svenska partier arbetar under valkampanjer.

Bild med texten "politik är att vinna".

Lagom till valår kommer en bok om hur och vad de politiska partierna mobiliserar för att nå så många väljare som möjligt. En av författarna är Niklas Bolin, docent i statsvetenskap vid forskningscentret DEMICOM på Mittuniversitetet. Han förklarar syftet med boken:

– Det finns väldigt mycket forskning om hur väljare och media agerar i valrörelser. Däremot vet vi mindre om hur partierna resonerar kring och genomför sina valkampanjer. Vi har gjort enkäter och intervjuer med samtliga svenska riksdagspartier under de senaste fyra valrörelserna som gör det möjligt att ge en bild av hur partierna arbetar för att vara så väljarmässigt framgångsrika som möjligt.

Utvecklingen går fort

Niklas Bolin har skrivit boken tillsammans med Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet och Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Samtliga författare är kopplade till forskningscentret DEMICOM. Med hjälp av enkäter och partiintervjuer har de tillsammans skapat en tidsserie där slutsatserna är tydliga:

– Den tekniska utvecklingen går fort och nya metoder och verktyg dyker upp. Men trots detta värdesätter partierna fortfarande även gamla metoder.

– Traditionella medier anses fortfarande vara viktiga och även om samtliga partier har stor närvaro på sociala medier har dessa inte helt ersatt varken tidningar, radio och tv eller dörrknackningar och valstugor.

– Vår förhoppning är att boken ska intressera såväl forskare och studenter inom samhällsvetenskapliga ämnet som en politiskt intresserad allmänhet.

Mer information om boken "Politik är att vinna: De svenska partiernas valkampanjer" och hur du beställer den.


Sidan uppdaterades 2022-02-23