Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika motsättningar kring planering, skötsel och nyttjande av Sveriges fjällområden.

För mer information, kontakta projektledaren

Storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverkets logotyp
Sandra Wall Reinius skärmdump storslagna fjäll

Sidan uppdaterades 2021-03-23