Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum. Projektet kollar på hur ett ökat deltagande i event, sportarrangemang och inomhusfaciliteter påverkar framtida utveckling i fjällregionen, samt hur användning av ny teknik och sociala medier påverka bilden av fjällen.

För mer information, kontakta projektledaren

Sidan uppdaterades 2019-07-04