Många års internationell forskning har identifierat vilka faktorer som är viktigast för att skapa framgångsrika evenemang. Dessa faktorer samlas nu för första gången i en och samma modell. Evenemangskompassen är ett forskningsbaserat verktyg för att mäta och utvärdera evenemang.

 Gamla bildbanksbilder

Många års internationell forskning har identifierat vilka faktorer som är viktigast för att skapa framgångsrika evenemang. Dessa faktorer samlas nu för första gången i en och samma modell. Den nya modellen bygger på ett brett internationellt samarbete där projektgruppen utgör några av de ledande experterna inom evenemangsforskning.

Modellens arbetssätt kan delas in i tre faser, vilka är ”Värdering”, ”Rekommendation” och ”Certifiering”. Efter en utvärdering presenteras ett skräddarsytt paket med åtgärder för att hjälpa evenemanget att uppnå dess fulla potential som verksamhet och som drivkraft för positiv samhällsförändring.

Det första evenemanget som testades var världscupen i skidskytte i Östersund 2013. Det var ett tillfälle att finjustera metoden för att Evenemangskompassen skulle bli ett så effektivt verktyg som möjligt. Arrangörerna till världscupen i skidskytte fick då jobba med en omfattande självvärdering, samtidigt som de samlade in besökarenkäter. För arrangören var detta en del av ett pågående förbättringsarbete som förnyas i och med världscupen 2015.

Projektet har under denna tid tagit flera steg framåt i konceptutvecklingen. Projektgruppen har utvecklat såväl datainsamlingen som metoden för att producera ett så resurseffektivt och träffsäkert verktyg som möjligt.

Östersunds kommun och Peak Innovation är med och stöttar projektet.

För mer information om projektet, kontakta:

Robert Pettersson
Projektledare
Martin Wallstam
Projektassistent

"Värdet i verktyget ligger i dess kapacitet att identifiera de områden inom ett evenemang där utveckling gör störst nytta"

- Robert Pettersson, projektledare