Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos film-, bok- och musikälskarna. Kort sagt – fansen.

Det finns många exempel på hur populärkulturen lockar turister till den plats som berättelsen kretsar kring eller musiken har sin hemvist. Forskningsprojektet har studerat hur filmsviten Twilightsagan påverkat turismen till filmkaraktärernas hemort, den lilla amerikanska staden Forks i delstaten Washington.

ETOUR:s forskning har bland annat visat att Forks, som bara har drygt 3 000 invånare, blev mer eller mindre tagna på sängen av uppmärksamheten som Twilight skapade. Plötsligt började tusentals turister besöka staden, trots att filmerna spelades in i British Columbia, Kanada..

Även den passionerade fanskara som byggts upp kring Twilightfilmerna skapar egna evenemang, eller event, som attraherar stora besökstal. Forskningen vill peka på värdet av en större initiativförmåga från orter, städer och regioner, så att turistnäring och ortsbor tillsammans kan ta vara på den potentiella guldgruva som fans faktiskt kan vara.

Forskningen har även visat att intressekonflikter kan utgöra hinder för företag i spåren av fanturismen. Dels upphovsrätten som ibland krockar med de lokala företagens vilja att använda exempelvis en boktitel i sin marknadsföring. Dels filmbolagens ointresse för lokala aktörers behov av att skapa uppmärksamhet kring en filminspelning.

Under hösten 2013 jobbar ETOUR-projektet vidare genom att studera Abbafansens turism till ABBA The Museum i Stockholm, i samarbete med bland annat Abbamuseet.

Exempel på publikationer som forskningen har resulterat i:

  • Lundberg, C. & Lexhagen, M. Pop Culture Tourism: A Research Model. Oxford University Press, eBook accepted to be published in 2013.
  • Larson, M, Lundberg, C & Lexhagen, M. (2013) Thirsting for Vampire Tourism: Developing Pop Culture Destinations. Journal of Destination Marketing & Management. Vol. 2, No. 2, pp. 74-84.
  • Lundberg, C., Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2012). Twication™: The Twilight Saga Travel Experience. Jengel Förlag AB: Östersund.
  • Lundberg, C., Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2011). I populärkulturturismens spår: Twilight + Vacation = Twication©. Jengel Förlag AB: Östersund.
  • Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2010). The Popular Culture Tourism Service System: The Case of Twilight. Impresa Ambiente Management. Vol. 4, No. 3. pp. 439-458.
  • Lexhagen, M., Larson, M. & Lundberg, C. (2013) ”The Virtual Fan(g) Community: Social Media and Pop Culture Tourism”. In Munar, A.M., Gyimóthy, S. & Cai, L. (Eds). Tourism Social Media: Transformations in Identity, Community and Culture (pp. 133-158). UK: Emerald Group Publishing Limited.
  • Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2012) “Bitten by the Twilight Saga: From Pop Culture Consumer to Pop Culture Tourist" in Sharpley, R. & Stone, P. R. (Eds). The Contemporary Tourist Experience: Concepts and Consequences. Abingdon: Routledge.

Intervju med Maria och Kicki

Se video del 1-3 här nedan:

Jorden runt i popkulturens fotspår - Del 1

Jorden runt i popkulturens fotspår - Del 2

Jorden runt i popkulturens fotspår - Del 3

Projektets övergripande fråga:

Hur skapas värde i popkulturturism? Popkulturturism kan ses som ett system av tjänster där turistnäring och andra kreativa näringar såsom film, TV och förlag tillsammans skapar värde för turister, både ur ett destinations- och ett konsumentperspektiv.

Populärkulturturismforskningen bedrivs av svenska turismforskare från ETOUR, Institutionen för Service Management, Lunds universitet campus Helsingborg, Göteborgs universitet och Aalborg universitet.

För mer information, kontakta projektledaren Maria Lexhagen.