Trendspaning och omvärldsbevakning

Spara favorit 4 jul juli 2019

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av att kunna spana efter kommande trender, och utveckla en destination eller ett besöksmål därefter, är stort. Därför har ETOUR satsat på ta fram en modell för omvärldsbevakning – trendspaning på recept.

Den som vill veta något om hur trender inom turism ser ut, kan beställa en omvärldsbevakning av en konsult. Det är det vanligaste sättet att hänga med sin tid. Problemet är att kunskapen inte integreras hos dem som äger frågan och därför inte gör så stor nytta där den behövs – inom turismföretaget.

ETOUR:s forskning inom trendspaning syftar till att ta fram en handledning i omvärldsbevakning så att enskilda turismföretagare, destinationsbolag eller andra branschaktörer kan klara det på egen hand.

Under hösten 2013 gör ETOUR en noggrann och omfattande pilotspaning av Åre som besöksmål, tillsammans med Åre Destination AB. Bland annat kommer medlemmarna i destinationsbolaget intervjuas, liksom bostadsrättsägare i Åre samt nyckelpersoner på ett antal andra liknande destinationer. Andra data hämtas från rapporter och experter.

I piloten ingår även en workshop där ett mindre antal identifierade trender som särskilt påverkar Åre som besöksmål väljs ut. Dessa signifikanta trender kan sedan ligga till grund för en kunskapsbaserad destinationsutveckling.

Projektet är en del av rapporten Vintersportorten del IILyssna.

Kontakta projektledaren