Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga kusten

Trots att Härnösand är en nyckelportal till Höga kusten - som finns med på UNESCOs världsarvslista - har dess fulla potential som turistmål inte realiserats.

flygbild härnösand.jpg

Denna förstudie syftar till att identifiera potentialen för turismens vidareutveckling i Härnösand och Höga kusten på ett sätt som ökar den övergripande hållbarheten i regionen.

Trots Härnösands ställning som en nyckelportal till Höga kusten som finns med på UNESCOs världsarvslista, har dess fulla potential som turistmål inte realiserats. Detta är något överraskande med tanke på att stadens tillväxtstrategi (Tillväxtstrategi Härnösand, 2017) framhäver Höga kustens betydelse både som ett internationellt erkänt besöksmål och varumärke. Tillväxtstrategin poängterar exempelvis regionens attraktionskraft för kryssningsturister och vandrare samt dess kulturella och historiska faciliteter.

Denna förstudie syftar till att identifiera potentialen för turismens vidareutveckling i Härnösand och Höga kusten på ett sätt som ökar den övergripande hållbarheten i regionen. Målet är att undvika jakten på volymer, där samhällen söker stigande besöksantal och inkomster utan att förutse konsekvenserna vid en sådan ökning. Förhoppningen är att denna förundersökning kommer att ligga till grund för vidareutveckling av turismen i regionen på ett sätt som stöder de övergripande hållbarhetsmålen. Som utgångspunkt ligger fokus på följande teman:

  1. Festivaler och evenemang
  2. Naturbaserad turism med särskild tonvikt på kustattraktioner
  3. Gastronomi
  4. Potentialen att etablera en innovativ utbildning med inriktning mot besöksindustrin

Denna förstudie kommer att ligga till grund för en större projektansökan för att effektivt utveckla och förvalta turismen i linje med Härnösands övergripande hållbarhetsmål.

Kontakt

Anna Sörensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 53