BIOTOUR

Spara favorit 22 maj maj 2019
Fjällstuga

Till följd av bland annat globaliseringstrender och ny teknologi är den naturbaserade turismen i Norge under stor förändring. Denna utveckling skapar större mångfald och nya möjligheter och för att säkra affärsutveckling, robusta lokalsamhällen och hållbar resursanvändning behövs mer och ny kunskap.

BIOTOUR är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) med professor Peter Fredman i spetsen. Huvudsyftet är att undersöka viktiga förutsättningar för att kunna vidareutveckla den naturbaserade turismen i norsk bioekonomi.

Projektet är indelat i fem stycken arbetspaket och den del som genomförs på ETOUR, av forskarna Matthias Fuchs och Tatiana Chekalina, handlar om innovativa lösningar inom elektronisk marknadsföring, kundrelationer och möjligheter till nya serviceerbjudanden.