Till följd av bland annat globaliseringstrender och ny teknologi är den naturbaserade turismen i Norge under stor förändring. Denna utveckling skapar större mångfald och nya möjligheter och för att säkra affärsutveckling, robusta lokalsamhällen och hållbar resursanvändning behövs mer och ny kunskap.

12777414-fjallstuga.jpg

BIOTOUR är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) med professor Peter Fredman i spetsen. Huvudsyftet är att undersöka viktiga förutsättningar för att kunna vidareutveckla den naturbaserade turismen i norsk bioekonomi.

Projektet är indelat i fem stycken arbetspaket och den del som genomförs på ETOUR, av forskarna Matthias Fuchs och Tatiana Chekalina, handlar om innovativa lösningar inom elektronisk marknadsföring, kundrelationer och möjligheter till nya serviceerbjudanden.