Kultur, kreativitet och hållbar utveckling

Detta projekt undersöker den kulturella och kreativa näringens roll att uppnå en mer hållbar framtid inom ramen för Agenda 2030.

Mat

Projektet är både lokalt och globalt och är kopplat till Östersunds medlemskap i UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Specifikt undersöks på vilka sätt staden använder sitt medlemskap i UCCN (eller liknande nätverk) för att implementera Agenda 2030.

Det här är ett samarbetsområde som involverar flera forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet och ett antal andra samarbetspartners i andra länder. Forskningen har omfattat både bredare perspektiv på de kulturella och kreativa näringarna liksom studier som fokuserat på gastronomins roll inom turism och för lokal och regional utveckling.

Projektet finansieras för närvarande genom samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun och flera ansökningar om extern finansiering har lämnats in och är för närvarande under granskning.

Projektet har samarbete med bland annat:

  • The University of Girona
  • Università mediterranea di reggio calabria
  • The University of the Highlands and Islands
  • Göteborgs Universitet

Kontakt

Daniel Laven

Docent|Associate Professor

010-142 86 20