Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

I hotell- och restaurangbranschen arbetar många unga, kvinnor och utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl kartlagd. Nu ska förekomsten av sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld i branschen undersökas.

Sexuella trakasserier, #Me too (fri bild nedladdad från Pixaby)

Anställda inom hotell och restaurangbranschen utsätts för mer sexuella och rasistiska trakasserier samt hot om våld än anställda inom många andra branscher. Nu vill forskaren Kristina Zampoukos, tillsammans med kollegan Katja Gillander Gådin, undersöka hur fack, arbetsgivare och arbetstagare kan hantera och således minska problemen.

Forskarna ska göra både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda inom kök och servering, städ, reception och konferens. De är intresserade av vilka strategier arbetsgivare och anställda använder för att hantera olika former av kränkningar och vill också ta reda på vilka hinder som finns i hotell- och restaurangbranschen för att arbeta förebyggande med trakasserier. De hoppas också kunna bidra med kunskap för att vidareutveckla verktyg och metoder för att jobba med de här frågorna.

Forskningsprojektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” är finansierat av AFA Försäkring och beviljas drygt 3,7 miljoner kronor. Projektet pågår till februari 2022.

Kontakt

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 79 12