Detta projekt fokuserar på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten.

Turism på utsatta platser

Turism beskrivs ofta som världens "fredsindustri", då turismsektorn har potential att föra samman människor på olika sätt. Samtidigt visar empiriska studier att turismen som fredssskapare är en komplex företeelse. För att undersöka denna fråga fokuserar detta projekt på turismens roll inom ramen för den konfliktfyllda Israel-Palestina-kontexten. Projektet undersöker fenomenet "turism" inom de palestinska territorierna Betlehem och Ramallah.

Publikationer inom projektet

Vetenskapliga artiklar, böcker och kapitel i böcker: 

  • Hammami F, Laven D (2017). Rethinking heritage from peace: Reflections from the Israeli-Palestinian context. In D Walters, D Laven, and P Davis (eds), Heritage and Peacebuilding (pp. 137-148). Boydell & Brewer.

  • Gelbman A, Laven D (2016). Re-envisioning community based heritage tourism in the old city of Nazareth. Journal of Heritage Tourism, 11:2, 105-125.

  • Stenvall A, Laven D, Gelbman A (2017). The influence of social entrepreneurship in tourism on an Arab village in Israel. In P Sheldon and R Daniele (eds), Social Entrepreneurship and Tourism: Tourism on the Verge (pp. 279-293). Springer.

  • Walters D, Laven D, Davis P (Eds.) (2017). Heritage and Peacebuilding. Boydell & Brewer.

Konferensbidrag:

  • Laven D, Mattsson C. (2018). Auschwitz: Reflections on Dark Heritage and Our Landscapes of Tomorrow. Platsens Betydelser: Identitet, inkludering och kulturarv. Nordisk centrum för kulturarvspedagogik vårkonerfernsen. Jamtli Regional Museum, Östersund, Sweden.

  • Laven D, Shamma L. (2017). Dialogue through Heritage: Explorations from the Arts and Sciences on the Palestinian-Israeli Context. Svåra Samtal: Dialog genom kulturarv. Nordisk centrum för kulturarvspedagogik vårkonerfernsen. Jamtli Regional Museum, Östersund, Sweden. 

  • Gelbman A, Laven D. Alternative Social Tourism Development: A Case Study of a Small-scale Venture in Nazareth. Hospitality Now! Past, Present and Future: A two-day conference organized and hosted by The Research Group on Hospitality and Global Citizenship. Saxion University of Applied Sciences in collaboration with Gulf University, University of Klagenfurt, Monash University, SciencesPo, and UNWTO.

  • Shepherd J, Laven D. (2018). Unearthing the Subjective Experience of Tourism in Contested Space: A Multi-voiced Autoethnography in Bethlehem. Atlas Annual Conference: Destination Dynamics: Copenhagen, Denmark

  • Shepherd J, Laven D, Wall Reinius S. (2018). Exploring Tourism in Contested Space: Perspectives from an Alternative Venture in the Israeli-Palestinian Context. Israeli Tourism Researchers Forum. Kinnert Academic College in the Sea of Galilee, Israel

Kontakt

Daniel Laven

Docent|Associate Professor

010-142 86 20