Sök publikationer

Här kan du söka efter, och i de flesta fall ladda ner Etours rapporter.* Du hittar också annat material där forskare från Etour varit delaktiga.

Med hjälp av sökfönstret kan du hitta:

  • Etours publikationer från 1998 och framåt*
  • Rapporten från andra lärosäten, där forskare från Etour medverkat.
  • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter där forskare från Etour medverkat.
  • Böcker där forskare från Etour medverkat.

Önskar du se alla publikationer, klicka på sök utan att fylla i något sökord.

* Tidigare har Etour haft ett flertal olika publikationsserier;  Vetenskapliga bokserien, Utredningsserien,  Populärvetenskapliga serien, Working Paper och Särtryck. Allt detta är nu samlat i Etours rapportserie.