Vad gör vi i fjällen? Vilka relationer har vi till landskapet? Och hur ser framtiden ut för olika fjällaktiviteter? Det presenteras i en nationell kartläggning över besökare och besök i fjällen.

I den här rapporten redovisas några första sammanställningar från en nationell enkätundersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, deras besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällens roll i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur.

 Rapporten är framtagen inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Storslagen fjällmiljö” (www.storslagnafjall.se) i projekten "Bortom konflikter" och "Den nya fjällupplevelsen". Forskarna som står bakom resultaten är Peter Fredman, Sandra Wall Reinius, Klas Sandell, Christine Lundberg, Maria Lexhagen, Bosse Bodén och Annika Dahlberg.

Läs hela rapporten här