Naturen lyfts ofta fram som en viktig resurs för svenskt turism och den har stor betydelse för bilden av Sverige internationellt. Ser man till svenskarnas fritidsresor har minst en tredjedel ett eller flera motiv relaterade till naturen. World Tourism Organization har uppskattat att 10 – 20 % av allt internationellt resande är naturrelaterat.

Naturturism är ett begrepp som intuitivt är enkelt att förstå men det saknas en allmänt vedertagen definition. Det gör kunskaperna om naturturismen otillräckliga, både som näringsverksamhet (utbud av varor och tjänster) och som företeelse (vistelser i naturen utanför den vanliga omgivningen). Etour har därför gjort en belysning av naturturismen och granskat forskning och statistik utifrån ett naturturistiskt perspektiv.

I detta faktablad har vi samlat resultat från pågående forskning om naturturism på Etour.

Länk till Etour fakta turism 2011:1