Hållbara arbetsförhållanden inom turismbranschen

Trots att det under de senaste 25 åren pågått en stor diskussion kring hållbar turismutveckling har frågan om jämställdhet och social rättvisa i stort sett varit bortglömd, det menar forskare vid ETOUR i den nyligen publicerade boken "Tourism Enterprises and the Sustainability Agenda Across Europe."

I kapitlet Tourism workers and the equity dimension of sustainability  lyfter Dimitri Ioannides som är professor vid ETOUR och Evangelia Petridou doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet, frågan om anställda inom turismbranschen, deras arbetsförhållanden och deras totala livskvalitet. En stor del av kapitalet fokuserar på politiska initiativ och åtgärder för hållbara arbetsförhållanden inom turismbranschen inom Europa. Detta följs av en diskussion om anställdas status inom turistnäringen där författarna särskilt uppmärksammar de orättvisa arbetsförhållanden som kännetecknar denna bransch.

Här kan du beställa boken:
Tourism Enterprises and the Sustainability Agenda Across Europe.