Turismarbetares arbetsmarknad i fokus

Ett flertal internationella studier visar att arbetskraftsrörligheten inom turismbranschen är hög och att de anställda i mycket stor utsträckning utgörs av kvinnor, invandrare och ungdomar. I en ny artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Hospitality & Society efterfrågar Kristina Zampuokos och Dimitri Ioannides, båda forskare vid Etour, en ny agenda när det gäller forskningen om arbetet och arbetstagarna inom turismnäringen.

Kristina Zampuokos och Dimitri Ioannides argumenterar  för behovet av en analys som beaktar vilken betydelse kön, etnicitet och klass har för att strukturera vem som gör vad, var, hur och varför. Vidare menar de att arbetskraftsrörligheten, som kan uppträda i många olika former, bör studeras ur ett perspektiv som förmår integrera såväl sociala som rumsliga aspekter. Med andra ord: karriärvägar och återvändsgränder på arbetsmarknaden är både sociala och rumsliga till sin karaktär.

Ladda ner hela artikeln

För mer information, kontakta Kristina Zampuokos eller Dimitri Ioannides.