Svensk naturturism för den internationella marknaden

Denna studie är en omarbetning av Linda Flygts och Sanna Fors C-uppsats (2010) och riktar sig i första hand till aktörer inom svensk naturturism. Sandra Wall Reinius och Sanna Fors står för omarbetning till ETOUR-rapport.

Rapporten baseras på en expertgrupps syn på svensk naturturism med fokus på utländska turisters efterfrågan, trender och marknadsföring. Rapporten diskuterar framtidsutsikter för utbud och efterfrågan av naturturism. Vidare ger rapporten förslag på hur marknadsföringen av svensk naturturism mot den internationella marknaden kan vidareutvecklas. Vi har valt att använda oss av en expertgrupp med kunskap om turistnäringen, utländska besökare samt naturturism. Totalt genomfördes intervjuer med nio respondenter som alla hade en bred erfarenhet och god kunskap inom fältet.

Läs mer och ladda ner rapporten