Friluftsliv och naturupplevelser i Östersunds kommun

Spara favorit 4 jul juli 2019
Verkön
Foto: Rosemarie Ankre

Denna rapport är framtagen inom ramen för Östersund kommuns ”Program för friluftsliv”, vars syfte är att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv för alla kommuninvånare. Rapporten presenterar resultaten från en friluftsvaneundersökning, som genomfördes under hösten 2016, bland invånarna i kommunen.

Rapporten "Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och
naturupplevelser: En fallstudie om Östersunds kommun" är författad av Rosemarie Ankre, Kai Kronenberg och Dimitri Ioannides.

Forskarna har tagit fram ny kunskap om bland annat kommuninvånarnas deltagande i friluftsaktiviteter under sommar och vinter, vilka insatser kommunen bör göra, hur tillgängligheten till natur upplevs, olika sorters informationsbehov samt hur friluftslivet är inom olika grupper.

Syftet med "Program för friluftsliv" är även att stärka kommunens friluftslivsprofil vilket har en inriktning mot både förbättrad folkhälsa och ökad tillväxt med fler invånare där friluftslivet anses skapa en ökad attraktivitet.

Läs den fullständiga rapporten härLyssna

För mer information, kontakta Rosemarie Ankre.