Parasiter och turism

Spara favorit
logotyp

2010 drabbades Östersund av parasiten Cryptosporidium som fick flera tusen människor att insjukna. Utbrottet visade sig få negativa effekter för turismnäringen men kommunen lyckades hantera situationen och effekterna blev kortvariga, det konstaterar Sandra Wall-Reinius som tillsammans med kollegan Erika Wall presenterar resultatet från sin studie under Vattenstämma 2012.

Den 15-16 maj 2012 arrangerar Svenskt Vatten Vattenstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm. Vattenstämman 2012 fokuserar på det rena vattnets betydelse för att utveckla attraktiva kommuner, där 800 vatten-, miljö- och samhällsplanerare möts för att diskutera det rena vattnets betydelse för att utveckla attraktiva kommuner. Sandra Wall-Reinius (ETOUR) och Erika Wall (RCR) kommer presentera Risker kopplade till turism och städers attraktivitet – övergripande och exempel från Östersund.

Hur har studien genomförts? 

Vi har intervjuat representanter för turismnäringen i Östersund, samlat statistik och annat material, samt intervjuat lokalbefolkningen. I presentationen tar vi upp på vilka olika sätt som utbrottet påverkade turismnäringen, vilka de ekonomiska kostnaderna beräknas vara för turismnäringen, hur utbrottet påverkade bilden av Östersund samt hur lokalbefolkningen uppfattade utbrottet.

Kan du säga något om studiens resultat?

Några av slutsatserna i studien är att det är mycket komplext att titta på effekter – det finns många olika typer av effekter, de ser olika ut över tid och påverkar intressenter och aktörer olika. Cryptosporidiumutbrottet kan inte sägas vara en kris utan mer en extra omständighet i vardagen och som innebar kortsiktiga negativa effekter för turismnäringen. Studien visar att kommunen hanterade situationen mycket bra och tack vare bra hantering så upplevdes det inte som så allvarligt eller skadligt för kommunens rykte.

Läs mer om Vattenstämman 2012

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.