ETOUR utbyter erfarenheter med universitet i Australien

Spara favorit
logotyp

Steve Brown, Head of Tourism vid Flinders University i Adelaide besöker just nu Mittuniversitetet och ETOUR för att utveckla en rad forskningsprojekt med anknytning till festivaler och evenemang.

Mittuniversitetet och Flinders University har ett s.k. Memorandum of Understanding (MOU) där man utvecklar och utbyter erfarenheter kring olika forskningsprojekt. I projektet Peak Experience har forskarna Robert Pettersson och Bo Svensson från ETOUR sedan några år tillbaka utvecklat ett nära samarbete med evenemangsforskaren Steve Brown.

Steve handleder även doktoranden Anders Gunnervall på ETOUR vars avhandling fokuserar evenemangsdesign och evenemangsupplevelser. Ett samarbetar är även inletts med professor Erna Danielsson och hennes team i området risk- och krishantering för massmöten.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.