Turisters användning av IT - ett nytt forskningsprojekt

Spara favorit
logotyp

Forskare vid ETOUR är involverad i ett nytt nordiskt forskningsprojekt där man vill öka förståelsen för hur turister använder sig av IT.

Maria Lexhagen och Matthias Fuchs medverkar fr o m juni 2012 i det 1-årigt projekt "ICT Toolbox In The Experience Economy" som Nordic Innovation finansierar med 1 miljon NOK. Projektet ägs av Nordlandsforskning och övriga deltagare kommer från både Norge, Finland, Danmark, och Island.

Projektet syftar till att bygga upp ett nordiskt samarbete mellan turismkluster och turismforskning fokuserat kring kunskap om användning av IT i turistnäringen. Kunskapsutbyte och samarbete kring best-practice är viktiga aktiviteter i projektet där deltagarna genom olika workshops delar forskningsresultat, kunskap och idéer. ETOURs del i projektet fokuserar på hur innehåll i till exempel sociala medier kan användas för att bättre förstå turisters uppfattning om och upplevelse av olika destinationer.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.