Olympiska Spelen - en ekonomisk fest?

Spara favorit
logotyp

Att evenemangen lockar till sig besökare och spås kunna bidra till lokal och regional tillväxt är ofta ett argument som lyfts fram vid evenemangsplanering, inte mist vid stora evenemang som Olympiska sommar spelen. Det händer dock att de ekonomiska effekterna överskattas, vilket kan ge negativa följder.

Antalet evenemang ökar såväl nationellt som internationellt, och det kan konstateras att just evenemang allt oftare uppges vara en egen reseanledning. Ofta ligger fokus på evenemangseffekterna positiva effekterna som fler arbetstillfällen, ökade inkomster, bredare ekonomisk bas, nya verksamheter, ökade skatteintäkter.

Det finns ofta stora förväntningar på en turistinvasion för den destination som agerar värd för de olympiska spelen men det finns även en risk att den kostsamma uppbyggnaden av stora arenor, hotell och OS byar blir till öde platser efter själva evenemanget. 

Maria Lexhagen forskare på ETOUR och Mia Larsson, evenemangsforskare från Högskolan i Borås besökte i våras OS byn i Aten, Grekland och fick sig en liten smärre chock. Arenaområdet var övergivet och slitet, belägrat av gamla lastbilar och husvagnar.

- Det var förfärligt att se, arenorna används i väldigt liten utsträckning och på kvällarna sägs det vara farligt att vara där, säger Mia Larsson.

Det är inte ovanligt att de ekonomiska effekterna av ett evenemang överskattas och olämpliga metoder används för att mäta de ekonomiska effekterna, vilket kan ge negativa följder. Mot bakgrund av denna utveckling är det viktigt med kunskap om vilka effekter evenemangen verkligen ger, och hur effekterna kan och bör mätas. Inom ETOUR har det under flera år forskats på evenemang och evenemangsutveckling och just nu pågår ett flertal projekt inom området. Sedan 2011 finns världens kanske mest meriterade evenemangsforskare Donald Getz knuten till miljön som gästprofessor.

Experter inom området:
Robert Pettersson
Tfn:070-275 70 47
E-post: robert.pettersson@miun.se

Anders Gunnervall
Tfn: 063-19 58 14, 070-34 35 715
E-post: anders.gunnervall@miun.se


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.