Att leda och styra destinationsutveckling

Spara favorit
logotyp

Framgångsrik destinationsutveckling kräver ledarskap och förnyelse. Detta i en miljö som ofta har många olika viljor och ibland motverkande intressen. I MTC stifelsens Challengegrupp ges möjligheter att lära både från forskare och andra städer om deras erfarenheter hur de möter både strategiska och operativa utmaningar.

Gruppen leds av  Doc. Bo Svensson, ETOUR tillsammans med Staffan Movin, MTC Stiftelsen.

MTC:s Challengegrupp är en serie arbetsmöten som strukturerat går igenom de utmaningar och möjligheter som strategisk destinationsutveckling står inför. Genom denna struktur ges deltagarna möjlighet att effektivt strukturera förutsättningar för att möta sina specifika utmaningar samtidigt som de får chansen att reflektera över föreställningar som ibland tas för givet. Vi kombinerar inspirationsinlägg från forskare med reflektion och diskussion av olika möjliga lösningar för deltagarnas utmaningar.

Gruppen samlas 4 gånger och tanken med gruppens sammansättning är att den ska skapa en hög utväxling av den insatta tiden. För att säkerställa värdet för respektive deltagare kommer forskarna innan mötena inventera de huvudsakliga problem som finns hos deltagarna, vilka kommer att behandlas under mötesserien. Även deltagarna är aktiva med sina erfarenheter och bidrar med lösningsförslag.

Den 5 september träffades gruppen för första gången och det blev ett givande möte med många spännande utmaningar och infallsvinklar.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.