Dubbelkvart: Turism i Nasaret – ett Arabisk-Israeliskt experiment

Spara favorit
logotyp

Mittuniversitetet, Campus Östersund, 7 november, kl 12.15-12.45. Sal F229.

Daniel Laven, docent i kulturgeografi föreläser under Dubbelkvarten

Daniel Laven, docent i kulturgeografi, berättar om sin forskning kring en alternativ, småskalig satsning över kulturgränserna där man vill utveckla turismen  i Nasarets historiska stadsdelar. Vi får veta mer om vilken påverkan denna typ av projekt kan ha för att skapa goda relationer, dialog och försoning, trots tidigare sociala och kulturella konflikter.

OBS! Denna föreläsning ges på engelska

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.