Internationellt forskarbesök på ETOUR

Spara favorit
logotyp

Turism är till sin natur en internationell företeelse och redan i dag råder en internationell miljö i ETOUR:s korridorer. Då och då kommer det även internationella forskare på besök. Senast gästade professor Rodolfo Baggio, som forskar om informationsteknologi kopplat till turistdestinationer.

- Det är givande att komma iväg och få utbyta idéer med forskare från andra länder och lärosäten. Vi har redan planer på hur vi kan fortsätta samarbeta, säger Rodolfo Baggio från Bocconi University i Italien.

Under sitt besök höll Baggio två stycken forskarseminarier inom ramen för ETOUR:s seminarieserie. Den första behandlade teorin på ämnet Network Analysis for Understandning Tourism Destinations” och den andra hade en mer metodologisk inriktning. Baggio tyckte att han hade en väldigt lyhörd publik och diskussionerna fortsatte även efter seminariernas slut.

- När man tittar på turistdestinationer så ser det i princip likadant ut vart man än är i världen. Det är samma strukturer och man brottas med liknande problem, menar han. 

Rodolfo Baggio träffade ETOUR:s Matthias Fuchs på en konferens för några år sedan. Nu är de båda med i styrelsen i IFITT - ett globalt nätverk för diskussion, utbyte och utveckling av kunskap om användningen och effekterna av ny informations- och kommunikationsteknik i rese- och turistindustrin.


Såhär kan det se ut när ETOUR:s forskare slår sina kloka huvuden ihop med Rodolfo Baggio från Bocconi University.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.