Undersökning om svensk naturturism

Spara favorit
logotyp

Sverige är ett land rikt på natur och turismen ökar i betydelse. I Sverige finns uppskattningsvis cirka 3000 företag inom naturturism, och antalet växter. I stort sett alla svenskar ägnar sig åt någon form av friluftsliv och utomlands marknadsförs Sverige ofta genom naturupplevelser. Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour studerar därför nu företag inom svensk naturturism för ökad kunskap och bättre möjligheter till en positiv utveckling i branschen.

Undersökningen vänder sig till alla typer av naturturismföretag i hela Sverige. Med naturturism avses företag och organisationer med verksamhet som riktas till människor när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning. Undersökningen ingår i ett större forskningsprojekt kring svensk naturturism med syfte att beskriva hur branschen ser ut i Sverige, samt närmare analysera hur företagen använder naturen, hur de skapar produkter av naturupplevelser och relationen till andra brukare av våra naturresurser. Kunskap som bidrar till att utveckla branschen som helhet och ett mer hållbart bruk av vår natur.

Ansvariga för undersökningen:
Professor Peter Fredman, e-post: peter.fredman@miun.se; 070-6670806
doktorand Lusine Margaryan, e-post: lusine.margaryan@miun.se; 072-2228660


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.