Friluftsliv i förändring - fördjupningar kring friluftsliv och naturturism

Spara favorit
logotyp

Boken "Friluftsliv i förändring", som ETOUR:s professor Peter Fredman är en av redaktörerna till, är en bearbetning av slutrapporten forskningsprogrammet med samma namn som pågick under åren 2006 – 2013.

Friluftsliv är en central del av det svenska upplevelselandskapet. Nästan 90 % av svenska folket vistas ute i naturen ganska eller ­mycket ofta. Med denna bok fördjupas friluftslivets förutsättningar och framtid med hjälp av resonemang om vad friluftsliv är och en uppsjö av intervjuer med tillfrågade friluftsutövare.

- Vi undersöker bland annat rådande frilufts­trender och barns möten med naturen, vilket väcker följdfrågor om ­friluftslivets roll för en hållbar utveckling. Boken beskriver hur våra liv förhåller sig till naturen såväl i ett vardagligt som ett mer akademiskt ­sammanhang, säger Peter Fredman, professor i turism vid ETOUR.

Antologin är en bearbetning av slutrapporten från forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” som pågick åren 2006–2013. De många vinklarna som presenteras över ämnet fördjupas av bokens 21 ­författare och friluftskännare som med en bredd tar sig an detta ­viktiga ämne som de flesta har ett förhållande till.

- Boken vänder sig till en bred målgrupp av läsare som är intresserade av friluftsliv, naturkontakt och naturturism i dagens och framtidens Sverige. Särskilt relevant är boken för de som professionellt arbetar med, eller engagerar sig för, friluftsliv och naturturism. Det kan vara forskare, lärare, förvaltare av natur- och kulturresurser, verksamhetsutvecklare och ledare inom offentlig, privat och ideell sektor, säger Peter Fredman.

Peter Fredman är redaktör till boken tillsammans med professor Marie Stenseke från Göteborgs universitet och professor Klas Sandell från Karlstad universitet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.