Ny universitetsutbildning i turism

Spara favorit
logotyp

Hösten 2014 startar Mittuniversitetet en ny treårig programutbildning, ”Turism och destinationsutveckling”. Längre praktik, entreprenörskap och projektledning är nya inslag i utbildningen som ska rusta studenterna ännu bättre för arbetslivet. Till utbildningen knyts också ett namnkunnigt branschråd.

- Det nya programmet bygger på lång erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där turismnäringen är omfattande. Närheten till forskningen vid Sveriges största turismforskningsmiljö Etour i Östersund är också ett starkt inslag i utbildningen, säger Maria Lexhagen, centrumledare vid Etour.

Studenterna ges bland annat en längre praktikperiod, möjlighet till en hel termins praktik, fler studiebesök och fler föreläsningar från yrkesverksamma personer inom turismnäringen.

- Studenterna kommer till stor del att arbeta i projektform och med riktiga ”case” på uppdrag från näringen. Entreprenörskap och projektledning blir också återkommande inslag i utbildningen, säger avdelningschef Sandra Wall-Reinius.

Programmet ger kompetens inom en rad olika områden som konsumentbeteende, produktutveckling, marknadsföring, destinationsplanering, hållbar turismutveckling och evenemangsproduktion. Utbildningen är internationellt inriktad och delar av studierna kan förläggas utomlands.

- Vi hoppas att det nya programmet på ett ännu tydligare sätt ska förbereda studenterna för arbetslivet och ge dem kontaktnät som är till nytta efter utbildningen, säger Sandra Wall-Reinius.

Ett nytt branschråd knyts också till utbildningen. Rådet ska representera arbetsgivarperspektivet och komma med inspel på utbildningens upplägg och innehåll som gör att den kan utvecklas i takt med arbetsmarknadens behov. De har också en viktig roll som ambassadörer för utbildningen gentemot potentiella arbetsgivare.

- Ska turismbranschen ta nästa steg så behöver vi framtidens kompetens. Då är det bra att vi kan bygga upp en samverkan mellan utbildning, forskning och näring på det här sättet redan från början, säger Jan Roy, tidigare koncernchef på Parks and Resorts.

I branschrådet ingår:

  • Charlotta Barnden Uddén, Public Affairs Manager, Visit Sweden
  • Jan Roy, tidigare koncernchef, Parks and Resorts
  • Hans Halvarsson, sakkunnig inom regional tillväxt, Länsstyrelsen i Jämtlands län
  • Helena Lindahl, destinationsutvecklare, Åre Destination
  • Robert Forslund, Kommunikationsansvarig, Visita Norrland
  • Ingegärd Prans, utredare, Trafikverket
  • Nicki Eby, hotelldirektör, Scandic Östersund Syd
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.