Hot och möjligheter i svensk besöksnäring

Spara favorit
logotyp

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? Kristina Zampoukos, forskare på Etour, utreder de möjligheter och svårigheter branschen står inför när det gäller kompetensförsörjning och tillväxt i en ny rapport.

I den nationella strategin för svensk besöksnäring har branschen uttalat målet om en fördubblad omsättning under en tioårsperiod. Samtidigt har Sverige en demografisk utveckling där den förvärvsarbetande befolkningen krymper. Konkurrensen om arbetskraften förväntas därmed öka, både inom besöksnäringen och mellan branscher. Kompetensförsörjningen lyfts fram som en nyckelfråga för besöksnäringens fortsatta expansion.

 I denna rapport redovisas resultat från ett forskningsprojekt som undersökt vilken beredskap företagen uppvisar då det gäller att möta en framtida arbetskraftsbrist och vilka strategier man har för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Rapporten bygger på tre fallstudier av företag inom hotell- och restaurang: Det Exklusiva storstadshotellet, den Internationella hotellkedjan och Säsongshotellet.

 Läs mer

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.