Hur mäter man turismens ekonomiska effekter?

Spara favorit
logotyp

I en ny rapport från Etour ges en aktuell forskningsöversikt och en beskrivning av de modeller och metoder som i dag används för att mäta turismens ekonomiska effekter, samt vilken relevans dessa metoder har i praktiken och i forskningssammanhang.

Rapporten är en del av projektet Tourism Economic Impact där målet är att identifiera och mäta betydelsen av de ekonomiska relationerna inom turistnäringen, liksom effekten turismen har på andra, mer eller mindre besläktade näringar i en region. Syftet är att utveckla och tillämpa modeller och tekniker för att enkelt kunna mäta turismens ekonomiska effekt, för att på så sätt kunna tillhandahålla välgrundade, pålitliga, enkla och tillgängliga underlag för beslut om planering, investering, marknadsföring och management av turism för privata och offentliga aktörer.

Ladda ner och läs rapportenLyssna

Konferens i höst 

Statistik och analys av turism – utmaningar och exempel

I höst, den 10-11:e november, kommer en konferens att hållas i Östersund med temat Statistik och analys av turism – utmaningar och exempel, som anknyter till rapporten ovan. Arrangerar gör Etour i samarbete med Tillväxtverket och Tillväxtanalys samt Östersunds kommun.

Läs mer om konferensen

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.