Utmaningar och möjligheter för elbilar i stads- och landsbygd

Spara favorit 17 apr april 2015
logotyp

Ny rapport visar bland annat att det finns en tendens att se elbilen som mer lämplig i städer än i gles- och landsbygd. Detta trots att städerna erbjuder många andra, kollektiva transportlösningar, medan lands- och glesbygd i högre utsträckning är bilberoende. 

Kristina Zampoukos, forskare på ETOUR, har tillsammans med kollegor undersökt möjligheter och utmaningar för spridningen av elbilar och laddinfrastruktur. Rapporten bygger på en granskning av närmare 30 norska och svenska rapporter, utredningar och examensarbeten.

Vidare diskuteras i rapporten hur planeringen i flertalet svenska städer inriktas mot en ”bilsnål planering”, något som kan påverka spridningen av elbilar. Detta innebär i praktiken en förtätning av staden och en funktionsblandning där privat och offentlig service ska vara tillgänglig för medborgarna i syfte att minimera transportbehoven. Förtätning och funktionsblandning kompletteras med så kallad ”bilsnål” samhällsplanering där gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Städerna upplevs redan som trånga, och en minskning av antalet bilar i stadskärnorna ses i många fall som önskvärd.

- Städernas trängselproblem löser man inte genom att ersätta fossildrivna bilar med elbilar. Däremot finns det ett behov av att hitta lösningar för en hållbar rörlighet i gles- och landsbygd. Särskilt som både samhälls- och kommersiell service fortsätter att glesas ut i områden utanför städerna, säger Kristina Zampoukos och hänvisar till en nyligen publicerad statlig utredning om Service i glesbygd.

Rapporten är en del av projektet Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway - en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter som finansieras av Energimyndigheten och bedrivs i samarbete med Jämtkraft Elnät AB och Sundsvall Elnät AB. Projektet syftar till att underlätta mötet mellan elfordon, elfordonsförare och laddinfrastruktur. 

Läs rapporten Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbetenLyssna


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.