Gästrecensioner skapar utveckling

Spara favorit 29 maj maj 2015
logotyp

För att möta behoven hos dagens hotellgäster krävs att hotellen skaffar en fördjupad kunskap om sina gäster.  I en ny avhandling fokuserar Thomas Pinthal på gästens engagemang och gästrecensioner på nätet och hur hotelledningen med fördel kan använda sig av den informationen.

Avhandlingen baseras på två studier och belyser bland annat hur hotelledningen kan utveckla sina gästrelationer genom att ta tillvara på gästens engagemang och gästrecensioner på nätet.

Gästens engagemang innebär en samskapande process där hotell och gäst gemensamt skapar kunskap till nytta för utveckling och innovation. Text-mining lyfts fram som ett viktigt verktyg för hotelledningen för att bemöta och använda gästrecensioner och kommunikation på nätet.

Resultaten i avhandlingen visar att användning av text-mining i stor utsträckning förbättrar hotellens möjlighet att generera kunskap om kunden.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.