ETOUR och RCR presenterade forskning i Israel

Spara favorit 14 jan januari 2016

Forskare från ETOUR och RCR (Risk and Crises Research Center) presenterade i veckan sin forskning vid en internationell turismforskningskonferens i Kinneret, Israel.

Konferensen, med temat "Tourism as a Peace Promoter among People and Countries: Vision or Reality?", syftar till att föra dialog kring turismens bidrag i konfliktförebyggande och fredsskapande.

Daniel Laven, docent i kulturgeografi vid ETOUR, presenterade sin forskning under rubriken "Heritage and peacebuilding: Implications for tourism" samt deltog i ett panelsamtal om hur turism kan främja fred. Dimitri Ioannides, professor i kulturgeografi, talade om de utmaningar turismutvecklingen ställs inför i före detta konfliktområden.

Från RCR deltog Minna Lundgren, vars presentation bland annat handlade om turismutvecklingen i Abkhazien - ett utbrytarområde i Kaukasus som tidigare var ett Sovjetiskt turistparadis - och om hur turismen i området har varit och är nära sammanlänkad med de etniska grupperna i områdets olika tillgång till makt. 

Förutom deltagarna från Mittuniversitetet var representanter (ledande akademiker och organisationer) från Belgien, Jordanien och Serbien på plats för att arbeta på kopplingen mellan turism och fred.  

Deltagandet på konferensen var ett samarbete mellan ETOUR och RCR och de inblandade forskarna planerar att fortsätta samverka inom detta område. Konferensen har fått mycket medieutrymme i Israel (här är ett inslag om Miuns forskare på hebreiska), vilket är ett steg i rätt riktning med tanke på de utmaningar som regionen står inför.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.