Två doktorander i turismvetenskap sökes

Spara favorit 15 dec december 2016

Mittuniversitetet söker två doktorander i turismvetenskap till ETOUR och Avdelningen för turismvetenskap och geografi.

ETOUR och Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi (TuG) vid Mittuniversitetet (Campus Östersund) har den enda forskarutbildningen i Norden i ämnet turismvetenskap. TuG och ETOUR är tillsammans den ledande miljön i norra Europa för forskning och utbildning inom turism. Tillsammans erbjuder vi en mångvetenskaplig och internationell miljö för forskning och utbildning inom en mängd olika forskningsområden som relaterar till turism.

Vi söker nu nya doktorander till vår miljö för att etablera nya intressanta forskningsområden. Det finns behov av turismforskning som kopplar till destinationers motståndskraft och förmåga till anpassning och återhämtning (t ex resilience). Det kan till exempel vara hur olika aktörer (företag, organisationer, offentliga aktörer, besökare och invånare) påverkas och förändras i ett samhälle som blir alltmer digitalt, globaliserat, och baserat på delningsekonomi och media. Förändringar kan skapa oförutsedda händelser som till exempel kopplas till natur och klimat, kultur, politik, krig, konflikter, förändringar i människors attityder och beteenden, samt nya innovativa sätt att producera, marknadsföra, sälja, analysera, styra och organisera resor och upplevelser. Vi välkomnar forskningsidéer som belyser effekter av risk och kriser på turism, förändringar i destinationer, företag och lokalsamhälle eller forskning om kulturturism, media och destinationers varumärken samt om e-turism, big data och digitaliserade nätverk.

Här kan du läsa hela annonsen (ref.nr MIUN 2016/2365)

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.